Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học máy tính Thuật toán 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Thuật toán
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Khoa học máy tính Thuật toán

Việc nghiên cứu thuật toán đã có từ nhiều thế kỷ trước, nhưng theo nghĩa hiện đại, thuật toán là một công cụ giải quyết vấn đề sử dụng các quy tắc xác định để đạt được giải pháp. Chủ yếu được sử dụng bởi các nhà khoa học máy tính, nó thường giúp sinh viên cảm thấy thoải mái với việc xây dựng một khung logic để tạo ra các giải pháp thực tế.