Keystone logo

30 Trực tuyến Tiến sĩ Sư phạm Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Tiến sĩ Sư phạm
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng (0)
  • Chăm sóc y tế (13)
  • Kĩ năng đời sống (0)Du lịch và Khách sạn (0)Dạy nghề (0)Giao thông và vận tải hàng hóa (0)Hàng không (0)Khoa học môi trường/năng lượng (0)
  • Khoa học tự nhiên (2)
  • Khoa học xã hội (1)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Tiến sĩ Sư phạm Các chương trình Giải thích

Chương trình Tiến sĩ Giáo dục có thể đào tạo giáo viên trở thành lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều sinh viên tốt nghiệp sử dụng các kỹ năng nghiên cứu đạt được để định hình chính sách công và kỹ thuật giảng dạy trong các cơ sở học tập.