Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Trực tuyến Tiến sĩ Sư phạm Các chương trình 2024

9 Trực tuyến Tiến sĩ Sư phạm Các chương trình 2024

Tổng quat

Chương trình Tiến sĩ Giáo dục có thể đào tạo giáo viên trở thành lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều sinh viên tốt nghiệp sử dụng các kỹ năng nghiên cứu đạt được để định hình chính sách công và kỹ thuật giảng dạy trong các cơ sở học tập.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Tiến sĩ Sư phạm
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Chăm sóc y tế
  • Kĩ năng đời sống Du lịch và Khách sạn Dạy nghề Giao thông và vận tải hàng hóa Hàng không Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập