Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các Bằng Juris Doctor Các chương trình 2024

Trực tuyến Juris Doctor Các chương trình 2024

Tổng quat

Sinh viên có thể có được danh hiệu Juris Doctor sau khi hoàn thành một nghiên cứu nghiêm ngặt về luật pháp, mất từ ​​hai đến bốn năm. Sinh viên thành công có thể thực hành luật sau khi tốt nghiệp hoặc phải hoàn tất các thủ tục chứng nhận khác.

Đọc thêm
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng Chăm sóc y tế Kĩ năng đời sống Du lịch và Khách sạn Dạy nghề Giao thông và vận tải hàng hóa Hàng không Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập