Keystone logo

15 Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Đức 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Ngôn ngữ
 • Tiếng Đức
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Ngôn ngữ (15)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Đức

  Việc học tiếng Đức có thể bao gồm việc học về các kĩ năng trong ngữ pháp, chính tả, từ vựng, đọc, các kĩ thuật nói, các chiến lược nghe, các cách viết, và hơn thế nữa. Đây là một chương trình tuyệt vời cho những người muốn học thêm về thứ ngôn ngữ được nói tại Áo, Đức, và nhiều nước khác.