Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Đức Tiếng Đức chuyên sâu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Ngôn ngữ
 • Tiếng Đức
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Ngôn ngữ (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

  Clear filters

  Popular education type

  Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Đức Tiếng Đức chuyên sâu

  Intensive Đức nhấn mạnh làm thế nào để trò chuyện bằng tiếng Đức cũng như làm thế nào để đọc và viết bằng tiếng Đức. Học sinh trong chương trình chuyên sâu Đức thực hành kỹ năng nói của họ vào nhau và đắm mình trong văn học cổ điển Đức để nắm rõ hơn về ngôn ngữ.