Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Tiếng Anh hàng không 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Anh hàng không
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Ngôn ngữ (1)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Popular degree type

  Popular study format

  Popular education type

  Popular locations

  Trực tuyến Các chương trình trong Tiếng Anh hàng không

  sinh viên Hàng không Anh có thể mong đợi không chỉ để tìm hiểu ngành công nghiệp từ vựng mà còn để có được những công cụ cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ khác về quá trình làm việc. Học sinh có thể có các khóa học về địa lý, bảo dưỡng máy bay, an toàn bay, sơ cứu, phát âm, từ vựng và các chức năng giao tiếp.