Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Nhật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Ngôn ngữ
 • Tiếng Nhật
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Ngôn ngữ (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ Tiếng Nhật

  &nbsp

  Một sinh viên quan tâm đến một nghiên cứu sâu về ngôn ngữ có thể chọn để theo đuổi một chương trình bằng tiếng Nhật. Trong một chương trình như vậy, sinh viên sẽ học ngôn ngữ của Nhật Bản, bao gồm cấu trúc, sư phạm và cú pháp, cùng với việc nghiên cứu văn hoá và lịch sử của đất nước.