Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghiên cứu đồ uống Trà và cà phê 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
  • Nghiên cứu đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống Nghiên cứu đồ uống Trà và cà phê

Một khóa học trong các nghiên cứu trà và cà phê sẽ dạy cho bạn về lịch sử của các loại đồ uống, khí hậu ngày càng tăng hiện nay và trong những cách tốt nhất để chuẩn bị và phục vụ họ. Một số khóa học cũng có thể tập trung vào các khía cạnh kinh doanh và thương mại cà phê và trà.