Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Popular study format

  Popular education type

  Trực tuyến Các chương trình trong Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

  Một chi nhánh duy nhất của quản trị kinh doanh và công chúng là CSR, còn được gọi là "trách nhiệm xã hội doanh nghiệp." Đây là nghiên cứu của việc thúc đẩy các chương trình xã hội và các công trình từ thiện và cân bằng những nỗ lực này với nhiều ưu đãi khác của các tập đoàn, các tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận.