Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 71 Trực tuyến Các chương trình trong Trí tuệ nhân tạo 2023

71 Trực tuyến Các chương trình trong Trí tuệ nhân tạo 2023

Tổng quat

Trí tuệ nhân tạo là một phần quan trọng trong cách phát triển phần mềm có thể thay đổi tương lai. Việc làm trong học máy, giải pháp phần mềm và nghiên cứu đều sử dụng chủ đề ngày càng tăng này để làm cho máy tính nhanh hơn và thông minh hơn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Trí tuệ nhân tạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (71)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập