Keystone logo

19 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Đầu tư Trao đổi hàng hóa 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Đầu tư
  • Trao đổi hàng hóa
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (19)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Đầu tư Trao đổi hàng hóa

Khi sinh viên học về giao dịch, họ nghiên cứu hành vi thị trường và quản lý rủi ro. Một số chủ đề quan tâm có thể bao gồm báo cáo tài chính, định giá thị trường tài chính toàn cầu, thu nhập cố định, tài chính thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu kế toán.