Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Nghiên cứu Truyền hình Truyền hình phát sóng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Nghiên cứu Truyền hình
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Báo chí và Truyền thông đại chúng Nghiên cứu Truyền hình Truyền hình phát sóng

Học sinh tham gia các lớp phát sóng truyền hình học cách làm việc trên một chương trình truyền hình. Các chương trình tập trung vào các công việc khác ngoài các nhân vật trực tuyến góp phần làm cho chương trình hoạt động. Các lớp học chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong nhiều vai trò và nhiều loại chương trình truyền hình khác nhau.