Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Truyền hình phát sóng 2024

Trực tuyến Các chương trình trong Truyền hình phát sóng 2024

Tổng quat

Học sinh tham gia các lớp phát sóng truyền hình học cách làm việc trên một chương trình truyền hình. Các chương trình tập trung vào các công việc khác ngoài các nhân vật trực tuyến góp phần làm cho chương trình hoạt động. Các lớp học chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong nhiều vai trò và nhiều loại chương trình truyền hình khác nhau.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Báo chí và Truyền thông đại chúng
 • Nghiên cứu Truyền hình
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (0)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập