Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 11 Trực tuyến Các chương trình trong Truyền thông doanh nghiệp 2023

11 Trực tuyến Các chương trình trong Truyền thông doanh nghiệp 2023

Tổng quat

đào tạo của công ty, quan hệ công chúng và nguồn nhân lực là bộ phận lớn mà sử dụng thông tin liên lạc công ty trên một cơ sở hàng ngày. thông tin liên lạc của công ty nghiên cứu sự đa dạng động từ, không lời và bằng văn bản của giao tiếp giữa các doanh nghiệp, các cơ quan và người tiêu dùng.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Giao tiếp
  • Truyền thông doanh nghiệp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (11)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập