Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Văn học Văn học Mỹ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Văn học
  • Văn học Mỹ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Văn học Văn học Mỹ

&nbsp

Một chương trình văn học Mỹ thường tập trung nghiên cứu nhiều thể loại khác nhau của các tác phẩm nổi tiếng. Các sinh viên thường được khuyến khích đọc và thảo luận các bài viết từ các nhà văn như Earnest Hemmingway, Herman Melville và Mark Twain.