Keystone logo

7 Trực tuyến Các chương trình trong Vấn đề về người tiêu dùng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Vấn đề về người tiêu dùng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Vấn đề về người tiêu dùng

Một bằng thạc sĩ trong các vấn đề người tiêu dùng có ý định dạy cho học sinh về bảo vệ người tiêu dùng và trao quyền. Nó tập trung vào người tiêu dùng môi trường kinh tế và xã hội. Điều này tạo ra các chuyên gia trong quản lý các vấn đề người tiêu dùng có giá trị cho bất kỳ tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm.