Keystone logo

3 Trực tuyến Các chương trình trong Vật lý ứng dụng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Vật lý học
  • Vật lý ứng dụng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (3)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Vật lý ứng dụng

vật lý ứng dụng là nghiên cứu về vật lý cụ thể như nó gắn liền với phát triển và đang phát triển một loạt các sử dụng thực tế trong xã hội thông qua nghiên cứu và công nghệ. Học sinh có thể tập trung vào một ngành công nghiệp cụ thể mà sử dụng khoa học này, bao gồm cả hàng không vũ trụ, vệ tinh, viễn thông di động, laser, vi mạch, cáp quang, chất bán dẫn và công nghệ thông tin.