Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý giữ chân nhân viên 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Bán hàng
 • Quản lý giữ chân nhân viên
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (2)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Quản lý giữ chân nhân viên

  Quản lý lưu giữ là gì?
  Quản lý duy trì là một quá trình được các doanh nghiệp sử dụng để đảm bảo rằng nhân viên ở lại với công ty trong một thời gian dài. Mục tiêu của quản lý duy trì là tạo ra một môi trường trong đó nhân viên hạnh phúc và hài lòng với công việc của họ, đồng thời cảm thấy trung thành với công ty. Bằng cách giữ cho nhân viên vui vẻ và gắn bó, doanh nghiệp có thể giảm tỷ lệ nghỉ việc và cải thiện năng suất tổng thể.

  Tôi có thể làm gì với tấm bằng Quản lý lưu giữ?
  Có nhiều con đường sự nghiệp khác nhau mà bạn có thể thực hiện với tấm bằng về quản lý duy trì. Một số công việc phổ biến nhất bao gồm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, phát triển tổ chức hoặc quản trị kinh doanh. Bạn cũng có thể làm việc trong một lĩnh vực cụ thể hơn như quan hệ nhân viên, quản lý phúc lợi hoặc quan hệ lao động.

  Tại sao nghiên cứu Quản lý duy trì lại quan trọng?
  Có nhiều lý do tại sao nghiên cứu quản lý duy trì là quan trọng. Có lẽ lý do quan trọng nhất là nó có thể giúp bạn học cách giữ cho nhân viên vui vẻ và gắn bó với công việc của họ. Điều này rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào vì nó có thể dẫn đến tăng năng suất và giảm tỷ lệ doanh thu. Ngoài ra, hiểu về quản lý duy trì cũng có thể giúp bạn hiểu cách tạo môi trường làm việc tích cực.

  Bằng cấp nào có sẵn trong Quản lý duy trì?
  Có một số loại bằng cấp khác nhau mà bạn có thể nhận được trong quản lý duy trì. Phổ biến nhất là bằng cử nhân quản lý nguồn nhân lực, có thể được lấy từ nhiều trường cao đẳng và đại học khác nhau. Quản lý lưu giữ thường sẽ được đưa vào một chương trình cấp bằng như vậy, dưới dạng một khóa học cụ thể hoặc dưới dạng một tùy chọn chính. Ngoài ra còn có các bằng tốt nghiệp về quản lý duy trì, thường được theo đuổi bởi những người muốn làm việc ở các vị trí cao hơn. Chúng có thể có sẵn dưới dạng bằng thạc sĩ truyền thống, chương trình MBA hoặc thậm chí là bằng cấp tiến sĩ.

  Tôi sẽ học gì trong thời gian học Quản lý lưu giữ?
  Chương trình giảng dạy cho mức độ quản lý duy trì sẽ khác nhau tùy thuộc vào chương trình bạn chọn. Tuy nhiên, một số chủ đề phổ biến nhất bao gồm quản lý nguồn nhân lực, hành vi tổ chức và quản trị kinh doanh. Bạn cũng có thể tham gia các khóa học về quan hệ nhân viên, quản lý phúc lợi và phòng thí nghiệmhoặc các mối quan hệ.