Keystone logo

21 Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Viết sáng tạo 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
  • Viết sáng tạo
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (21)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Viết sáng tạo

Nhiều giảng dạy trong lớp viết các chương trình bổ sung sáng tạo với thực hành tương tác sự kiện, vì vậy sinh viên có thể nhìn thấy bằng văn bản trong hành động. Học sinh được khuyến khích tham dự buổi biểu diễn hát, đọc thơ, chiếu phim và biểu diễn văn xuôi khắp các cộng đồng xung quanh.