Keystone logo

7 Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Viết tài liệu kĩ thuật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
  • Viết tài liệu kĩ thuật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Viết tài liệu kĩ thuật

Cho dù đó là trong lĩnh vực báo chí, xuất bản hay học thuật, viết kỹ thuật là một kỹ năng có giá trị đối với tất cả các ngành yêu cầu giao tiếp bằng văn bản. Sinh viên có thể tham gia các lớp học dành riêng cho ngành và học cách cải thiện chất lượng bài viết của mình.