Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Viết văn bằng ngoại ngữ 2024

Trực tuyến Các chương trình trong Viết văn bằng ngoại ngữ 2024

Tổng quat

Đối với những người muốn phát triển kỹ năng viết, một chương trình viết bằng ngôn ngữ thứ hai là hoàn hảo. Trong chương trình này, sinh viên có thể tìm hiểu về cấu trúc câu, cách sử dụng động từ, chỉnh sửa và các loại văn bản khác nhau như email hoặc tài liệu tiếp thị.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập