Keystone logo

0 Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Viết văn bằng ngoại ngữ 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Viết văn bằng ngoại ngữ

Đối với những người muốn phát triển kỹ năng viết, một chương trình viết bằng ngôn ngữ thứ hai là hoàn hảo. Trong chương trình này, sinh viên có thể tìm hiểu về cấu trúc câu, cách sử dụng động từ, chỉnh sửa và các loại văn bản khác nhau như email hoặc tài liệu tiếp thị.