Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Sinh học Vi sinh học 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Sinh học
  • Vi sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Sinh học Vi sinh học

các khóa học và các chương trình vi sinh học cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết cơ bản của cuộc sống dưới kính hiển vi. Từ những virus mà làm cho chúng ta bị bệnh để các vi khuẩn có lợi trong đất giúp cây trồng phát triển của chúng tôi, những sinh vật này có nhiều ứng dụng của con người có liên quan.