Keystone logo

13 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Xây dựng thương hiệu 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Xây dựng thương hiệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu marketing Marketing Xây dựng thương hiệu

sinh viên kinh doanh có nhiều lĩnh vực họ có thể chuyên về, và xây dựng thương hiệu là một trong những thuộc kỷ luật rộng hơn về tiếp thị. Khu vực nghiên cứu sử dụng quảng cáo, thiết kế, phát triển chiến lược và các khái niệm khác để tạo ra một thương hiệu được chấp nhận một cách tích cực của người tiêu dùng.