Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Trực tuyến Các chương trình trong Xuất bản 2023

2 Trực tuyến Các chương trình trong Xuất bản 2023

Tổng quat

Một chương trình tập trung vào xuất bản cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục về quy trình xuất bản ở cả định dạng kỹ thuật số và bản in. Học sinh có thể phát triển sự hiểu biết về bối cảnh đang thay đổi và đạt được các kỹ năng liên quan đến viết, chỉnh sửa, thiết kế và tiếp thị cho sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu marketing
 • Xuất bản
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu marketing (2)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan